News
PDF  | พิมพ์ |

รับสมัครด่วน

pnc panache
ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- บุคคลิกดี
- จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ติดต่อ
02-255-6282
http://pncpanache.com